user_mobilelogo

Uw kind inschrijven op de Vierklaver voor het schooljaar 2021-2022: Klik Hier

 

Buitenschoolse Kinderopvang “De Vierklaver”

Deze opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren en

op woensdagnamiddag in de refter.

voorschools vanaf 7.00 uur

naschools tot 18.30 uur

op woensdagnamiddag tot 18.30 uur

 

Buitenschoolse Kinderopvang “De Woonboot”  

Deze opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren,
op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties
in de centrale opvangplaats, ingang via de Eeckhoutdriesstraat 71 (parking CVO)
info "Woonboot"

voorschools vanaf 7.00 uur

naschools tot 18.30 uur

op woensdagnamiddag tot 18.30 uur

          

 De opvangtarieven

 

 

€1 per begonnen half uur

 

Indien meerdere kinderen van eenzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn,

wordt een globale korting van 25 % verleend.